30 mei, 2024

Beleggen voor beginners: van start tot succes

beleggen

Inhoud

Wat is beleggen

Voordat je begint met beleggen is het handig om te weten wat beleggen precies inhoudt. Beleggen is het investeren van geld in de hoop dat het in de toekomst in waarde groeit. Dit

kan bijvoorbeeld zijn in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen of andere investeringsobjecten. Het primaire doel van beleggen is om een rendement te behalen op de geïnvesteerde middelen.

 

Het verschil tussen sparen en beleggen

Veel mensen halen sparen en beleggen door elkaar. Voor je gaat beleggen is het dus handig om het verschil tussen sparen en beleggen te weten. Sparen en beleggen zijn twee verschillende manieren om met je geld om te gaan, elk met zijn eigen kenmerken, risico’s en potentiële rendementen. Hier is een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen sparen en beleggen:

Doelen:

Sparen: mensen sparen vaak voor kortetermijndoelen of als noodfonds voor onverwachte uitgaven. Spaargeld is meestal gemakkelijk toegankelijk.

Beleggen: beleggen is vaak gericht op langetermijndoelen zoals pensioen, het kopen van een huis, of het opbouwen van vermogen over vele jaren.

Risico:

Sparen: geld dat op een spaarrekening staat, heeft over het algemeen een zeer laag risico, vooral als de bank onder een depositogarantiestelsel valt. Het belangrijkste risico bij sparen is het inflatierisico; als de inflatie hoger is dan de spaarrente, verliest het geld in reële termen aan koopkracht.

Beleggen: beleggingen, zoals aandelen en obligaties, hebben een hoger risico vergeleken met sparen. De waarde van beleggingen kan stijgen maar ook dalen. Het rendement is niet gegarandeerd en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg verliezen.

Rendement:

Sparen: spaarrekeningen bieden meestal een vaste of variabele rente. Deze rentes zijn over het algemeen lager dan het potentiële rendement van beleggingen.

Beleggen: beleggingen hebben het potentieel om een hoger rendement te genereren dan spaarrekeningen, hoewel dit gepaard gaat met een hoger risico.

Liquiditeit:

Sparen: spaargeld is meestal snel en gemakkelijk op te nemen, wat het liquide maakt.

Beleggen: sommige beleggingen, zoals vastgoed of bepaalde fondsen, zijn minder liquide en kunnen tijd kosten om te verkopen en om te zetten in contant geld.

Kosten:

Sparen: er zijn meestal minimale of geen kosten verbonden aan het hebben van een spaarrekening, hoewel sommige banken wel kosten in rekening kunnen brengen bij het overschrijden van een bepaald aantal opnames.

Beleggen: beleggen kan verschillende kosten met zich meebrengen, zoals transactiekosten, beheerkosten voor fondsen of advieskosten.

Belasting:

Sparen: rente-inkomsten van een spaarrekening kunnen belastbaar zijn, afhankelijk van de fiscale regelgeving in een bepaald land.

Beleggen: beleggingsrendementen, zoals dividendinkomsten of kapitaalwinsten, kunnen ook belastbaar zijn.

Beginnen met beleggen

Wanneer je overweegt om de wereld van beleggen te betreden, kan het gevoel overweldigend zijn. Beleggen is zowel een kunst als een wetenschap, en het navigeren door het financiële landschap vereist enige kennis en voorbereiding. Hier volgt een diepere duik in de stappen en opties voor beginnende beleggers.

Definieer je financiële doelen

Elke(beginnende) belegger heeft unieke doelen. Dit kan variëren van het opbouwen van een pensioenfonds, het financieren van de opleiding van kinderen, tot het kopen van een huis. Je beleggingshorizon (de tijd dat je verwacht te investeren) en het verwachte rendement zullen variëren op basis van deze doelen.

Evalueer je risicotolerantie

Risicotolerantie is een combinatie van je bereidheid en je vermogen om risico’s te nemen. Een jongere belegger kan bijvoorbeeld een hoger risico nemen met het oog op hogere rendementen, omdat hij/zij tijd heeft om prijsschommelingen te weerstaan.

 

Verken beleggingsopties voor beginners

Indexfondsen: deze fondsen zijn ontworpen om een specifieke marktindex, zoals de S&P 500, te volgen. Ze bieden een directe diversificatie omdat ze bestaan uit veel verschillende aandelen of activa, wat het risico spreidt.

Obligaties: er zijn verschillende soorten obligaties – staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gemeentelijke obligaties. Ze hebben elk hun eigen risico- en rendementsprofiel.

Dividenduitkerende aandelen: bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren, zijn vaak stabiel en hebben een bewezen staat van dienst. Dit kan zorgen voor een regelmatig inkomen naast mogelijke kapitaalgroei.

Robo-adviseurs: deze platforms gebruiken algoritmen om beleggingsportefeuilles te creëren en te beheren op basis van je voorkeuren. Ze zijn vooral handig voor beginners die wellicht niet de kennis of tijd hebben om hun portefeuille actief te beheren.

Het belang van diversificatie

Denk aan diversificatie als het inzetten op één segment. Door je geld over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio’s te verspreiden, verminder je het risico dat een slechte prestatie in één gebied al je beleggingen schaadt.

Emotionele intelligentie

Markten kunnen soms achtbanen zijn. Succesvolle beleggers leren hun emoties te beheersen, vooral tijdens perioden van hoge volatiliteit, en nemen beslissingen gebaseerd op feiten en onderzoek, niet op angst of hebzucht.

Voortdurende educatie

De financiële wereld is niet statisch. Het is essentieel om jezelf te blijven onderwijzen, hetzij door het volgen van financieel nieuws, het lezen van boeken of het volgen van cursussen.

Risico’s van beleggen

Geld beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Ondanks de potentiële rendementen, kan de waarde van een belegging zowel stijgen als dalen. Hierdoor kan men een deel of zelfs de gehele inleg verliezen. De risico’s van beleggen omvatten:

Marktrisico: 

Dit is het risico dat de algemene markt waarin een belegging is gedaan, daalt. Dit kan bijvoorbeeld komen door macro-economische factoren, zoals een economische recessie, geopolitieke spanningen of veranderingen in valutakoersen. Het marktrisico treft vaak een brede reeks beleggingen en niet slechts een specifiek aandeel of obligatie.

Renterisico: 

Obligaties en andere rentegevoelige instrumenten zijn vatbaar voor renterisico’s. Als de rentetarieven stijgen, dalen de prijzen van bestaande obligaties (en vice versa). Dit komt doordat nieuwe obligaties die worden uitgegeven, een hogere rente zullen bieden dan oudere, waardoor de oudere minder aantrekkelijk worden.

Kredietrisico: 

Dit betreft het risico dat de emittent van een schuldbewijs (zoals een obligatie) zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. Als een bedrijf bijvoorbeeld financiële problemen heeft, kan het zijn dat het niet in staat is om de rente te betalen of het hoofdbedrag van een obligatie terug te betalen. Dit kan leiden tot een verlies voor de beleggers.

Externe factoren:

Economische factoren: zaken als inflatie, werkloosheid en economische groei kunnen invloed hebben op beleggingsresultaten. Een plotselinge economische neergang kan bijvoorbeeld leiden tot lagere winsten voor bedrijven en daarmee tot lagere aandelenkoersen.

Politieke factoren: veranderingen in regeringsbeleid, verkiezingsresultaten of geopolitieke spanningen kunnen invloed hebben op de markten. Denk hierbij aan een nieuw handelsbeleid, belastinghervormingen of politieke instabiliteit.

Sociale gebeurtenissen: factoren zoals sociale onrust, stakingen of zelfs zaken als pandemieën kunnen de financiële markten beïnvloeden en daarmee het rendement op beleggingen.

Wanneer beginnen met beleggen

Nu we op de hoogte zijn van de opstart van beleggen tot aan de risico’s van beleggen, is het ook handig om te weten wanneer het beste instap moment is om te beleggen. 

Het beste moment om te beginnen met beleggen hangt af van de individuele financiële situatie, doelstellingen en risicotolerantie van een beginnend belegger. Echter, veel financiële experts zijn het erover eens dat ‘timing the market’, of proberen het perfecte instapmoment te voorspellen, vaak niet effectief is. In plaats daarvan wordt een strategie van ‘time in the market’ geadviseerd, wat betekent dat consistent en op de lange termijn beleggen over het algemeen meer rendement oplevert dan proberen de markt te timen. Vroeg beginnen en regelmatig beleggen, ongeacht marktschommelingen, kan profiteren van het rente-op-rente-effect, wat op de lange termijn een krachtig instrument is voor vermogensopbouw.

 

Beginnen met beleggen hoeft belemmering te zijn. Door jezelf te onderwijzen, een duidelijk plan te volgen en je emoties in bedwang te houden, kun je een succesvolle belegger worden en je financiële doelen bereiken. Remember, het gaat niet om het timen van de markt, maar om de tijd in de markt.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn